MENI

32. сједницa Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ

2.2.2009. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Верифицирање записника 31. сједнице Заједничке комисије;
 2. Разматрање Приједлога закона о граничној контроли – прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 3. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима БиХ – прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 4. Разматрање Приједлога закона о оружју– прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 5. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о производњи наоружања и војне опреме - друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 6. Разматрање Одлуке о учешћу припадника Оружаних снага БиХ у мисији „Снаге међународне  сигурносне помоћи (ИСАФ)“ у Исламској  Републици Авганистан (предлагач: Предсједништво БиХ):
 7. Разматрање Одлуке о постављењу професионалних војних лица на формацијска мјеста у Оружаним снагама БиХ (предлагач: Предсједништво БиХ);
 8. Разматрање Информације о реализирању закључака Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ са члановима Одбора за безбједност и одбрану Скупштине Црне Горе (сачинилац: Министарство безбједности БиХ);
 9. Текућа питања:
  a)      Позив за учешће чланова Заједничке комисије на Конференцији Јадранске повеље у Тирани, 23.-24.2.2009.;
  b)      Позив ОСЦЕ-а за учешће представника Заједничке комисије на Семинару из области сигурносне политике.