MENI

40. sjednica Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH

6.7.2009. 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika 39. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
 2. Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga, policijskih i državnih službenika BiH u operacijama potpore miru za period 1.7.-31.12.2008. (predlagatelji: Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje:
  a)      Informacije o realiziranju NATO Trust fonda za BiH i aktivnostima Ministarstva obrane u oblasti tranzicije i zbrinjavanja personala,
  b)      Programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala MO BiH  i OSBiH „Perspektiva“ (sačinitelj: Ministarstvo obrane BiH);
 4. Informacija o aktivnostima na izradi dokumenta „Pregled obrane“ (sačinilac: Ministarstvo obrane BiH);
 5. Utvrđivanje Prijedloga autentičnog tumačenja članka 102. Zakona o policijskim Službenicima BiH;
 6. Prijedlog rješavanja pitanja upravljanja graničnim prijelazima (predlagatelj: Granična policija BiH)
 7. Informacija NCB Interpol za BiH o potjernicama NCB Interpola Beograd raspisanim protiv određenog broja BH građana u slučaju tzv.“Dobrovoljačka ulica“ (sačinitelj: NCB Interpol Sarajevo);
 8. Tekuća pitanja:
  a)      Informacija o održanoj radionici o SALW, Međugorje, 13.-15. 5.2009.;
  b)      Informacija o održanom sastanku s izaslanstvom Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Švedske, 27.5.2009.
  c)      Informacija o obavljenoj posjeti Zapovjedništvu obuke i doktrine OSBiH,  razgovoru sa generalskim korom OS BiH  i posjeti 6. pješačkoj  brigadi OSBiH, Travnik i Banja Luka, 2. i 3. lipanj 2009.;
  d)      Informacija o održanom sastanku predstavnika Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH s predstavnicima Odbora za sigurnost NSRS, Banja Luka, 3.6.2009.;
  e)      Izvješće o sudjelovanju  na ceremoniji na vojničkom groblju Lebring, Gratz (R Austrija), 5.6.2009.;
  f)       Prijedlozi Fondacije za istraživanje Državnog univerziteta Njujork-Centar za međunarodni razvoj, Projekt jačanja parlamenata u BiH za suradnju s Zajedničkim povjerenstvom za obranu i sigurnost BiH.