MENI

40. сједницa Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ

6.7.2009. 10:00 сала 1/I

Дневни ред:


 1. Верификација записника са 39. сједнице Заједничке комисије;
 2. Извјештај о учешћу припадника Оружаних снага, полицијских и државних службеника БиХ у операцијама подршке миру за период 01.07.-31.12.2008.године  (предлагачи: Предсједништво БиХ и Вијеће министара БиХ);
 3. Разматрање:
  а)    Информације о реализацији НАТО Труст фонда за БиХ и активностима Министарства одбран у области транзиције и збрињавања персонала,
  б)    Програма транзиције и збрињавања отпуштеног персонала МО БиХ и ОСБиХ „Перспектива“ (сачинилац: Министарство обране БиХ);
 4. Информација о активностима на изради документа „Преглед одбране“ (сачинилац: Министарство одбране БиХ);
 5. Утврђивање Предлога аутентичног тумачења члана 102. Закона о полицијским службеницима БиХ;
 6. Предлог рјешавања питања управљања граничним пријелазима (предлагач: Гранична полиција БиХ)
 7. Информација НЦБ Интерпол за БиХ о потјерницама НЦБ Интерпола Београд расписаним против одређеног броја БХ грађана у случају тзв.“Добровољачка улица“ (сачинилац: НЦБ Интерпол Сарајево);
 8. Текућа питања:
  а)    Информација о одржаној радионици о САЛW, Међугорје, 13.-15. 05.2009.године;
  б)    Информација о одржаном састанку са делегацијом Министарства спољних послова Краљевине Шведске, 27.05.2009. године;
  ц)    Информација о обављеној посјети Команди обуке и доктрине ОСБиХ, разговору са генералским кором ОС БиХ  и посјети 6. пјешадијској бригади ОСБиХ, Травник и Бања Лука, 02. и 03. јуни 2009.године;
  д)    Информација о одржаном састанку представника Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ са представницима Одбора за безбједност НСРС, Бања Лука, 03.06.2009.године;
  e)    Извјештај о учешћу на церемонији на војничком гробљу Лебринг, Гратз (Р Аустрија), 05.06.2009.године;
  ф)    Предлози Фондације за истраживање Државног универзитета Њујорк- Центар за међународни развој, Пројект јачања парлaмената у БиХ за сарадњу са Заједничком комисијом за одбрану и безбједност БиХ.