MENI

50. сједницa Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ

19.4.2010. 9:30 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Верификација записника са 49. сједнице Заједничке комисије;
  2. Разматрање Информације о акцији „Свјетлост“ (сачинилац: Министарство безбједности БиХ);
  3. Текућа питања