MENI

77. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

12.5.2010 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 76. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a) Komentari na dobivene odgovore,
  b) Nova poslanička pitanja;
 3. Zahtjev poslanika Jerka Ivankovića Lijanovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku u skladu s članom 127. Poslovnika, zakon broj: 01-02-9-33/10, od 22. 4. 2010.,
 4. Zahtjev Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku za razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine po hitnom postupku u skladu s članom 127. Poslovnika, Prijedlog broj: 01,02-34-6-649/10 od 7.5.2010.
 5. Prijedlog zakona o autorskim i srodnim pravima, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-2-5/10, od 18. 1. 2010. (drugo čitanje),
 6. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-2-4/10, od 18. 1. 2010. (drugo čitanje),
 7. Prijedlog zakona o primjeni rezultata analize dezoksiribonukleinske kiseline u sudskim postupcima, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-5-9/10, od 25. 1. 2010. (drugo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-7-11/10, od 28. 1. 2010. (drugo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka, predlagači: poslanici Milorad Živković, Niko Lozančić i Šefik Džaferović, zakon broj: 01-02-4-25/10, od 24. 3. 2010. (drugo čitanje),
 10. Prijedlog zakona o zabrani svih fašističkih i neofašističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola u Bosni i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-9-27/10, od 9. 4. 2010. (prvo čitanje),
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-5-28/10, od 14. 4. 2010. (prvo čitanje),
 12. Prijedlog zakona o Javnom preduzeću za izdavanje službenih glasila Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-9-32/10, od 22. 4. 2010. (prvo čitanje),
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Niko Lozančić, zakon broj: 01-02-8-24/10, od 23.3.2010. (prvo čitanje),
 14. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu,
 15. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini,
 16. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini,
 17. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o protuminskom djelovanju u Bosni i Hercegovini,
 18. Informacija o radu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za 2009., materijal broj: 01-09-515/10, od 2.4.2010.,
 19. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2009. godinu, materijal broj: 01,02-29-523/10, od 6.4.2010.,
 20. Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, materijal broj: 01-50-3-512/10, od 12.4.2010.,
 21. Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, materijal broj:01,02-50-3-514/10, od 1.4.2010.,
 22. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture u Bosni i Hercegovini za 2009. godinu i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture u Bosni i Hercegovni za 2010., materijali broj: 01,02-50-3-582/10, od 20.4.2010.,
 23. Izvještaj o radu Privremene komisije za pripremu Prijedloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine, materijal broj: 01-50-1-340-8/10 od 30.4.2010.,
 24. Izjašnjavanje o Inicijativi poslanika Momčila Novakovića da se na sjednici Doma razmatra tačka dnevnog reda: „Utvrđivanje smjernica za djelovanje privremenih delegacija koje, u ime Bosne i Herecgovine, učestvuju na međunarodnim skupovima,
 25. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključaka poslanika Zlatka Lagumdžije sa 76. Doma, održane 21.4.2010., povodom rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, predlagača poslanika Nike Lozančića,
 26. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključaka poslanika Kluba SDA sa 76. Doma, održane 21.4.2010., povodom rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, predlagača poslanika Nike Lozančića,
 27.  Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)     Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke – Kredit Investiciono-razvojne banke Republike Srpske za mala i srednja preduzeća.
  b)   Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) – poboljšanje pristupa finansijskim projektima za mala i srednja preduzeća,
  c)    Konvencije o zabrani kasetne municije – Oslo, 3. prosinac 2008.,
  d)   Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o izmjenama i dopunama Ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.