MENI

8. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

17.5.2001 11:45

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Izbor članova delegacija Parlamentarne skupštine BiH u:
  a)      Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope;
  b)      Organizaciju o evropskoj sigurnosti i saradnji
  c)      Centralno-evropsku inicijativu
  d)      Interparlamentarnu uniju
 3. Zahtjev za razmatranje po hitnom postupku (čl. 104. Poslovnika):
  a)      Prijedloga izbornog zakona Bosne i Hercegovine (predlagač Vijeće ministara BiH)
  b)      Prijedloga izbornog zakona Bosne i Hercegovine (predlagač g-din Mariofil Ljubić, poslanik Predstavničkog doma),
 4. Prijedlog  zakon o udruženjima i fondacijama BiH (drugo čitanje)
 5. Prijedlog zakon o vanjskotrgovinskoj komori BiH (prvo čitanje)
 6. Ugovor o slobodnoj trgovini između BiH i Republike Hrvatske sa protokolom o definiciji pojma »proizvodnja s porijeklom« i načinima administrativne saradnje sa prilozima (radi davanja saglasnosti za ratifikaciju)
 7. Izjašnjenje o zahtjevu Vijeća ministara da se po čl. 105. donesu zakoni koje je na privremenoj osnovi proglasio Visoki predstavnik,
 8. Poslanička pitanja i odgovori.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.