MENI

09. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

6.6.2001

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Predstavničkog doma,
 2. Prijedlog Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (prvo čitanje):
  a)      predlagač Vijeće ministara BiH
  b)      predlagač poslanik Mariofil Ljubić (prijedlozi zakona razmatraju se u skladu s čl. 104.Poslovnika);
 3. Prijedlog zakona o zastavi Bosne i Hercegovine,
 4. Prijedlog zakona o grbu Bosne i Hercegovine,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama BiH,
 6. Prijedlog zakona o sudu BiH,
 7. Prijedlog zakona o Državnoj graničnoj službi BiH,
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici BiH,
 9. Prijedlog zakona o administrativnim taksama i Tarifa administrativnih taksa,
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama BiH,
 11. Prijedlog zakona o standardizaciji BiH,
 12. Prijedlog zakona o mjeriteljstvu BiH,
 13. Prijedlog zakona o osnivanju Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH,
 14. Prijedlog zakona o mjernim jedinicama BiH,
 15. Prijedlog zakona o akreditovanju BiH,
 16. Prijedlog zakona o osnivanju Instituta za akreditovanje BiH,
 17. Prijedlog zakona o imovini Zavoda za zapošljavanje BiH, (Prijedloge zakona od 4. do 18. proglasio Visoki predstavnik na privremenoj osnovi. Razmatraće se po čl. 105. Poslovnika);
 18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i ministarstvima Bosne i Hercegovine (prvo čitanje),
 19. Prijedlog zakona o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje),
 20. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim licima u BiH (prvo čitanje),
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)      Sporazuma o razvojnom kreditu (Projekat tehničke pomoći za socijalni sektor) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj;
  b)      Sporazuma o razvojnom kreditu (kredit za prilagođavanje u socijalnom sektoru) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj;
  c)      Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (kojim se regulišu aktivnosti EIB u Bosni i Hercegovini)
 22. Izbor članova komisija Doma (popunjavanje upražnjenih mjesta);
 23. Izvještaj Komisije za ljudska prava,imigraciju, izbjeglice i azil o posjeti jednom broju opština u BiH;
 24. Poslanička pitanja i odgovori.

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.