MENI

11. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

6.7.2001

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 9. i 10. sjednice Predstavničkog doma,
 2. Informacija Predsjedništva Bosne i Hercegovine o stanju u Vijeću ministara BiH i stav Predsjedništva o imenovanju predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH,
 3. Prijedlog zakona o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje),
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH (drugo čitanje),
 5. Zahtjev za razmatranje po hitnom postupku (član 104. Poslovnika):
  a)      Prijedloga zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini,
  b)      Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine,
  c)      Prijedlogа zakona o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini,
  d)     Prijedlogа zakona o autorskom pravu i drugim srodnim pravima u Bosni i Hercegovini,
 1. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)      Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Rumunije o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija,
  b)      Sporazuma o unapređenju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije,
  c)      Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o načinu korištenja i održavanja željezničke pruge Bihać – Knin i obavljanju nadzora od strane državnih graničnih organa,
  d)     Ugovora o određivanju graničnih prelaza između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske,
 1. Informacija o stanju u oblasti imigracije i azila,
 2. Imenovanje tri člana Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju radi postizanja sporazuma o jedinstvenom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskom dugu,
 3. Izbor člana Komisije za spoljnu trgovinu i carine (umjesto g. Mirze Kušljugića),
 4. Poslanička pitanja i odgovori.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.