MENI

12. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

18.7.2001

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Predstavničkog doma,
 2. Konstituisanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine:
  a)      odobrenje imenovanja predsjedavajućeg Vijeća ministara,
  b)      odobrenje imenovanja ministara i zamjenika ministara;
 1. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH,
 2. Prijedlog zakona o međudržavnom i međuentitetskom drumskom prevozu (prvo čitanje)
 3. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2000. godinu,
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar-mart 2001. godine,
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)      Sporazuma o uspostavljanju međudržavnog savjeta za saradnju između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije i
  b)      Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa;
 1. Poslanička pitanja i odgovori.

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.