MENI

14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

9.10.2001

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 13.sjednice Predstavničkog doma,
 2. Poslanička pitanja i odgovori,
 3. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH,
 4. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prijevozu,
 5. Prijedlog zakona o industrijskom vlasništvu u BiH (prvo čitanje),
 6. Prijedlog zakona o vanjskotrgovinskoj komori (drugo čitanje),
 7. Izvještaj o izvršenoj reviziji godišnjih računa za 2000.godinu:
  a)      Ministarstva civilnih poslova i komunikacija,
  b)      Ministarstva vanjskih poslova,
  c)      Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa,
 1. Izvještaj o radu Državne granične službe BiH u periodu 1.01.-30.06.2001.
 2. Izvještaj Centralne banke BiH za 2000.godinu,
 3. Informacija o organizaciji i kadrovskoj situaciji u DKP mreži MVP BiH,
 4. Popunjavanje upražnjenih mjesta u Komisijama Doma (Komisije za finansije i budžet, Administrativne komisije i zajedničke komisije oba doma za postizanje saglasnosti o tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskom dugu,
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)      Drugog amandmana Sporazuma o grantu između Sjedinjenih Američkig Država i Bosne i Hercegovine za program reintegracije i stabilizacije zajednice,
  b)      Sedmog amandmana na Ugovor o bespovratnim sredstvima između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država o programu za finansiranje rekonstrukcije pod nazivom “Program Poslovnog razvoja”;

 

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.