MENI

15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (24. i 25.10.2001.)

24.10.2001

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Predstavničkog doma,
 2. Poslanička pitanja i odgovori;
 3. Izvještaj Komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Sedmom amandmanu na Ugovor o bespovratnim sredstvima između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država o programu za finansiranje rekonstrukcije pod nazivom ''Program poslovnog razvoja'';
 4. Zahtjev Vijeća ministara o razmatranju Prijedloga zakona o slobodnim zonama u BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 104.Poslovnika Doma;
 5. Prijedlog zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o ličnoj karti državljana BiH (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o prebivalištu i boravištu građana BiH (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o jedinstvenom matičnom broju (prvo pitanje);
 10. Prijedlog zakona o industrijskom vlasništvu u BiH (prvo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o zaštiti potrošača (prvo čitanje);
 12. Prijedlog zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje);
 13. Prijedlog zakona o tužilaštvu Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 15. Prijedlog odluke o izmjeni Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 16. Prijedlog rezolucije o nestalim osobama u Bosni i Hercegovini (podnosilac – poslanik Osman Brka);
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
         a) Amandmana II uz Sporazum Vijeća ministara BiH i EUROFIMA-e,
         b) Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Republike Turske o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija,
         c) Sporazuma o pitanjima sukcesije.

 

 

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.