MENI

11. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

23.2.2010. 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 9. i 10. sjednice;
  2. Usvajane Pravilnika o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  3. Priprema za održavanje press konferencije;
  4. Priprema za zajednicki sastanak Vijeća nacionalnih manjina BiH, Vijeća nacionalnih manjina u Federaciji BiH i Savjeta nacionalnih manjina u Republici Srpskoj;
  5. Informacija o stavu  Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigracije, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine BiH o Izvještaju monitoringa Akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina;
  6. Razno.