MENI

11. сједница Савјета националних мањина БиХ

23.2.2010. 11:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање записника 9. и 10. сједнице;
  2. Усвајане Правилника о раду Вијећа националних мањина БиХ;
  3. Припрема за одржавање пресс конференције;
  4. Припрема за заједницки састанак Вијећа националних мањина БиХ, Вијећа националних мањина у Федерацији БиХ и Савјета националних мањина у Републици Српској;
  5. Информација о ставу  Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграције, избјеглице, азил и етику Парламентарне скупштине БиХ о Извјештају мониторинга Акционог плана о образовним потребама Рома и осталих националних мањина;
  6. Разно.