MENI

3. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

11.9.2008. 11:00 Plava dvorana

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Vijeća;
  2. Razmatranje Prijedloga budžeta Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2008. godinu;
  3. Priprema za održavanje okruglog stola na temu „Položaj nacionalnih manjina u BiH“;
  4. Projekcija Budžeta Vijeća za 2009. godinu;
  5. Tekuća pitanja:
    - Prijedlog programa rada za 2009. godinu;
    - Priprema za monitoring akcionog plana za obrazovne potrebe Roma i ostalih nacionalnih manjina u BiH.