MENI

3. cједница Савјета националних мањина БиХ

11.9.2008. 11:00 Плава сала

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 2. сједнице Вијећа;
  2. Разматрање Приједлога буџета Вијећа националних мањина БиХ за 2008. годину;
  3. Припрема за одржавање округлог стола на тему „Положај националних мањина у БиХ“;
  4. Пројекција Буџета Вијећа за 2009. годину;
  5. Текућа питања:
    - Приједлог програма рада за 2009. годину;
    - Припрема за мониторинг акционог плана за образовне потребе Рома и осталих националних мањина у БиХ.