MENI

4. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

31.10.2008. 14:30 Plava dvorana

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 2. i 3. sjednice Vijeća;
  2. Razmatranje Informacije o finansijskom planu Vijeća 2008/2009 godinu;
  3. Tekuća pitanja:
    - Informacija o pripremi za održavanje okruglog stola;
    - Informacija o provedbi monitoringa akcionog plana za obrazovne potrebe Roma i ostalih nacionalnih manjina u BiH;
    - Obezbjeđivanje tehničke pomoći za rad Vijeća