MENI

4. cједница Савјета националних мањина БиХ

31.10.2008. 14:30 Плава сала

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 2. и 3. сједнице Вијећа;
  2. Разматрање Информације о финансијском плану Вијећа 2008/2009 годину;
  3. Текућа питања:
    - Информација о припреми за одржавање округлог стола;
    - Информација о проведби мониторинга акционог плана за образовне потребе Рома и осталих националних мањина у БиХ;
    - Обезбјеђивање техничке помоћи за рад Вијећа