MENI

8. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

3.9.2009. 12:30 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 7. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Informacija sa monitoringa Akcionih planova- Ministarstvo prosvete RS i Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona;
  3. Analiza sa održanog okruglog stola Položaj nacionalnih manjina u BiH i zaduženja po zaključcima;
  4. Imformacija o stanju budzeta Vijeca nacionalnih manjina ( finansije);
  5. Razmatranje Poziva za dostavu prijava Odjela za ljudska prava Misije OSCE BiH za romske Aktiviste;
  6. Razno