MENI

8. сједница Савјета националних мањина БиХ

3.9.2009. 12:30 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање записника 7. сједнице Вијећа националних мањина БиХ;
  2. Информација са мониторинга Акционих планова- Министарство просвете РС и Министарства образовања Тузланског кантона;
  3. Анализа са одржаног округлог стола Положај националних мањина у БиХ и задужења по закључцима;
  4. Имформација о стању будзета Вијеца националних мањина ( финансије);
  5. Разматрање Позива за доставу пријава Одјела за људска права Мисије ОСЦЕ БиХ за ромске Активисте;
  6. Разно