MENI

10. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

29.12.2009. 10:30 Plava dvorana

Dnevni red:


  1. Razmatranja i usvajanje Izvjestaja o monitoringu Akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina;
  2. Razmatranje i usvajanje plana rada za 2010.godinu.