MENI

10. сједница Савјета националних мањина БиХ

29.12.2009. 10:30 Плава сала

Дневни ред:


  1. Разматрања и усвајање Извјестаја о мониторингу Акционог плана о образовним потребама Рома и осталих националних мањина;
  2. Разматрање и усвајање плана рада за 2010.годину.