MENI

19. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

20.10.2011. 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 18. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje zaključaka Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o osnivanju Privremenog Zajedničkog povjerenstva oba doma za provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u Starzburu u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine;
  3. Prijedlog za imenovanje članova Vijeća nacionalnih manjina BiH u rad radne grupe za izradu strategije za rješavanje problema nacionalnih manjina;
  4. Razno.