MENI

19. сједница Савјета националних мањина БиХ

20.10.2011. 12:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање записника 18. сједнице Савјета националних мањина БиХ;
  2. Разматрање закључака Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине о оснивању Привремене Заједничке комисије оба дома за спровођење пресуде Европског суда за људска права у Старзбуру у предмету Сејдић и Финци против Босне и Херцеговине;
  3. Предлог за именовање чланова Савјета националних мањина БиХ у рад радне групе за израду стратегије за рјешавање проблема националних мањина;
  4. Разно