MENI

3. sjednica Nezavisnog odbora

23.4.2014 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 1. Konstituirajuće sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Nezavisnog odbora;
  3. Razmatranje Prijedloga Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za 2013. godine;
  4. Razmatranje Prijedloga Plana rada Nezavisnog odbora za 2014. godinu;
  5. Tekuća pitanja