MENI

9. сједницa Независног одбора

18.8.2015. 12:00

Дневни ред:


  1. Разматрање Извјештаја о раду Независног одбора за 2014. годину;
  2. Верификација Акта Независног одбора број: 05/1-50-13-29-9-2,2х/15 од 04.08.2015. године упућеног Савјету министара БиХ и Министарству безбједности БиХ;
  3. Разматрање притужбе и иницијативе за покретање дисциплинског поступка број: 01-34-3-4957/15 од 31.07.2015. године, достављене од старане Министра безбједности БиХ, а запримљено у Парламентарној скупштини 04.08.2015.године број: 05/1-04-1094/15;
  4. Доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за провођење процедуре одабира кандидата на позицију директора Државне агенције за истраге и заштиту;
  5. Текућа питања.