MENI

20. sjednica Nezavisnog odbora

11.5.2016 17:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Pritužba Svevlada Hoffmanna na rad zamjenika direktora Granične policije BiH zaprimljene u Parlamentarnoj skupštini BiH 20.4.2016. godine broj: 05/1-50-17-1189/16;
  3. Razmatranje Informacije Tužilaštva BiH dostavljene od Ministarstva sigurnosti BiH od 05.04.2016. godine broj: 01-34-3-2678-1/15.;
  4. Tekuća pitanja