MENI

18. sjednica Nezavisnog odbora

30.3.2016 8:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Inicijative za smjenu direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH broj: 01-34-3-4957/15.-1 od 17.08.2015. godine dostavljene od starane Ministra sigurnosti BiH, a zaprimljeno u Parlamentarnoj skupštini 18.08.2015.godine broj: 05/1-04-1094-1/15;
  3. Tekuća pitanja