MENI

23. sjednica Nezavisnog odbora

30.8.2016 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Izvještaja o komemorativnom skupu u Srebrenici od 11.07.2016. godine dostavljene od Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 20-05/3-2-04-4-788-49/16 od 8.8.2016. godine a zaprimljeno u Parlamentarnoj skupštini 22.08.2016. godine broj 05/1-04-2254/16;
  3. Tekuća pitanja