MENI

24. sjednica Neovisnog odbora

14.9.2016. 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Neovisnog odbora;
  2. Informacija o posjetu članova Neovisnog odbora Graničnoj policiji BiH;
  3. Razmatranje Izvješća o financijskoj reviziji Granične policije BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2015. godinu, materijal Ureda za reviziju institucija BiH;
  4. Tekuća pitanja