MENI

24. сједницa Независног одбора

14.9.2016. 17:00 сала 1/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 23. сједнице Независног одбора;
  2. Информација о посјети чланова Независног одбора Граничној полицији БиХ;
  3. Разматрање Извјештаја о финансијској ревизији Граничне полиције БиХ, Државне агенције за истраге и заштиту БиХ и Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ за 2015. годину, материјал Уреда за ревизију институција БиХ;
  4. Текућа питања