MENI

32. sjednicа Nezavisnog odbora

15.5.2017 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Državne agencije za istrage i zaštitu BiH za 2016. godinu i  Program rada Državne agencije za istrage i zaštitu BiH za 2017. godinu, materijal broj:16-03-50-2162-2/17 od 21.3.2017. godine a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH  22.3.2017. godine broj: 05/1-50-13-26-30-5/17;
  3. Tekuća pitanja