MENI

35. сједницa Независног одбора

28.8.2017. 17:00 сала 1/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 33. сједнице Независног одбора;
  2. Усвајање Записника са 34. сједнице Независног одбора;
  3. Разматрање Извјештаја о посјети чланова Независног одбора Дирекцији за координацију полицијских тијела БиХ, Државној агенцији за истраге и заштиту БиХ и Граничној полицији БиХ;
  4. Одговор Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ на постављено питање члана Независног одбора Љубомира Куравице број: 20-07/1-02-1294-1/17 од 20.7.2017. године, а запримљено у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 24.7.2017. године број: 05/1-02-1-1809/17;
  5. Обавјештење o именовању чланова Независног одбора број: 01,02-50-14-388-4,4/17 од 24.7.2017. године и број: 01,02-50-14-849-4,4/17. од 24.7.2017. године;
  6. Текућа питања