MENI

43. sjednica Nezavisnog odbora

8.3.2018 11:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Intervju sa pozvanih 10 kandidata koji su se prijavili i koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa za provođenje procedure odabira kandidata za izbor direktora i zamjenika direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine.