MENI

50. sjednica Neovisnog odbora

27.8.2018. 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 49. sjednice Neovisnog odbora;
  2. Razmatranje Izvješća o radu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2017. godinu i  Programa rada Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2018. godinu, materijal broj: 20-06/1-50-1086-2/18 od 30.5.2018. godine a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH  30.5.2018. godine broj: 05/1-50-13-26-47/18;
  3. Tekuća pitanja