MENI

50. сједницa Независног одбора

27.8.2018. 17:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 49. сједнице Независног одбора;
  2. Разматрање Извјештаја о раду Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ за 2017. годину и  Програма рада Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ за 2018. годину, материјал број: 20-06/1-50-1086-2/18 од 30.5.2018. године а запримљен у Писарници Парламентарне скупштине БиХ  30.5.2018. године број: 05/1-50-13-26-47/18;
  3. Текућа питања