MENI

52. sjednica Neovisnog odbora

22.10.2018. 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 51. sjednice Neovisnog odbora;
  2. Razmatranje Izvješća sa sastanka članova Neovisnog odbora s rukovodstvom Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH;
  3. Razmatranje Izvješća sa sastanka članova Neovisnog odbora s rukovodstvom Granične policije BiH;
  4. Dopis Ministarstva sigurnosti BiH broj: 08-2-50-7280-2/18-AD od 1.10.2018. godine, a zaprimljeno u Pisarnici Parlmentarne skupštine BiH 9.10.2018. godine broj: 05/1-50-17-2230/18;
  5. Razmatranje Zahtjeva za preuzimanje dokumentacije, broj: 05/1-50-19-2242/18 od 10.10.2018. godine;
  6. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za studeni 2018. godine