MENI

52. сједницa Независног одбора

22.10.2018. 17:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 51. сједнице Независног одбора;
  2. Разматрање Извјештаја са састанка чланова Независног одбора с руководством Дирекцији за координацију полицијских тијела БиХ;
  3. Разматрање Извјештаја са састанка чланова Независног одбора с руководством Граничне полиције БиХ;
  4. Допис Министарства безбједности БиХ број: 08-2-50-7280-2/18-АД од 01.10.2018. године, а запримљено у Писарници Парлментарне скупштине БиХ 09.10.2018. године број: 05/1-50-17-2230/18;
  5. Разматрање Захтјева за преузимање документације, број: 05/1-50-19-2242/18 од 10.10.2018. године;
  6. Текућа питања
    a) План активности за новембар 2018. године