MENI

53. sjednica Nezavisnog odbora

19.11.2018 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 52. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Izvještaja sa sastanka članova Nezavisnog odbora s rukovodstvom Državne agencije za istrage i zaštitu;
  3. Informacija Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 20-05/1-2-04-4-1477-46/18 od 23.10.2018. godine a zaprimljeno u Pisarnici Parlmentarne skupštine BiH 24.10.2018. godine broj: 05/1-50-17-2328/18;
  4. Tekuća pitanja
    a)      Plan aktivnosti za decembar 2018. godine