MENI

55. sjednica Nezavisnog odbora

15.1.2019 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 54. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Prijedloga Izvještaja o radu Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2018. godinu;
  3. Informacija Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH broj: 20-02/1-07-6-823-10/18 od 14.12.2018. godine a zaprimljena u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 17.12.2018. godine, broj: 05/1-50-13-26-54-5/18;
  4. Tekuća pitanja
    a) Informacija o posjeti članova Nezavisnog odbora Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH;
    b) Plan aktivnosti za februar 2019. godine