MENI

56. sjednica Nezavisnog odbora

11.2.2019 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 55. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Dopis Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 20-01-07-5-174-2/19 od 22.1.2019. godine a zaprimljeno u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 24.1.2019. godine, broj: 05/1-50-13-26-55/19;
  3. Predstavka E.H. broj: 05/1-50-17-168/19 od 21.1.2019. godine;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za mart 2019. godine