MENI

15. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

20.4.2005 11:30 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice održane 31.03.2005. godine,
  2. Prijedlog zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini, predlagač Vijeće ministara BiH,
  3. Ostala pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.