MENI

15. сједница Комисије за саобраћај и комуникације

20.4.2005. 11:30 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Верификација Записника са 14. сједнице одржане 31.03.2005. године,
  2. Приједлог закона о основама безбједности саобраћаја на цестама у Босни и Херцеговини, предлагач Савјет министара БиХ,
  3. Остала питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.