MENI

23. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

26.1.2006 14:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Verificiranje Zapisnika 22. sjednice, održane 05.12.2005.godine,
  2. Prijedlog zakona o Agenciji za informaciono društvo Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH,
  3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o putnim ispravama BiH, predlagač Dušanka Majkić,
  4. Razmatranje Izvještaja o radu Državne regulatorne komsije za električnu energiju u 2005.g.
  5. Prijedlog Plana rada Komisije za 2006.godinu
  6. Ostala pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.