MENI

04. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

4.3.2003. 9:00

Дневни ред:

    1. Наставак разматрања Извјештаја чланова Комисије сачињен на основу Извјештаја Уреда за ревизију финансијског пословања институција Босне и Херцеговине за 2001. годину
    2. Разно.

    Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.