MENI

09. sjednica Zajedničke komisije za europske integracije

8.6.2005. 16:10

Dnevni red:

  1. Izvještaj sa Sedmog međuparlamentarnog sastanka sa Delegacijom Evropskog parlamenta za Jugoistočnu Evropu, Brisel, 23. – 24. maj 2005.
  2. Dogovor za Konferenciju parlamentarnih komisija za evropske integracije država učesnica u Procesu stabilizacije i pridruživanja, Sarajevo, 16. – 18. juni 2005.
  3. Razno

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.