MENI

09. сједница Заједничке комисије за европске интеграције

8.6.2005. 16.10

Дневни ред:

  1. Извјештај са Седмог међупарламентарног састанка са Делегацијом Европског парламента за Југоисточну Европу, Брисел, 23. – 24. мај 2005.
  2. Договор за Конференцију парламентарних комисија за европске интеграције држава учесница у Процесу стабилизације и придруживања, Сарајево, 16. – 18. јуни 2005.
  3. Разно

 Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.