MENI

15. sjednica Zajedničke komisije za odbrambenu i sigurnosnu politiku i nadzor nad radom odbrambenih i sigurnosnih struktura na nivou BiH

9.11.2004 11:45

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika sa 13. sjednice Zajedničke komisije;
  2. Razmatranje cjelovitog izvještaja o stanju u odbrambenim i sigurnosnim strukturama BiH (Izvještaj Ministarstva odbrane BiH sa Informacijom o stanju popunjenosti ljudstvom i Izvještaj Ministarstva sigurnosti BiH sa Informacijom o popunjenosti ljudstvom DGS-e i SIPA-e) Izvjestioci: resorni ministri;
  3. Razmatranje i sublimiranje poslaničkih prijedloga zaključaka proisteklih prilikom rasprave na Predstavničkom domu o Informaciji o stanju sigurnosti BiH;
  4. Tekuća pitanja:
    a)      Određivanje članova Zajedničke komisije koji će prisustvovati određenim planiranim aktivnostima izvan Sarajeva.
    b)      Informiranje o susretu s brigadnim generalom NATO-a Stevenom Schook-om.