MENI

24. sjednica Zajedničke komisije za odbrambenu i sigurnosnu politiku i nadzor nad radom odbrambenih i sigurnosnih struktura na nivou BiH

29.7.2005 10:00

Dnevni red:

 1. Razmatranje inicijative za uvrštavanje u parlamentarnu proceduru Zakona o odbrani BiH, Zakona o službi u Oružanim snagama BiH i Zakona o izmjeni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (Izvjestioci: kopredsjedavajući Komisije za reformu odbrane);
 2. Verifikacija zapisnika 21., 22. i 23. sjednice Zajedničke komisije;
 3. Informacija o statusu Jedinice OSBiH za uništavanje NUS-a u misiji Iračka sloboda (Izvjestilac: ministar odbrane BiH);
 4. Informacija o radu Policije Brčko Distrikta (Izvjestilac: šef Policije Brčko Distrikta);
 5. Razmatranje Obavještenja i Izjašnjenja Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH o pitanju prijenosa nadležnosti nad namjenskom industrijom na nadležno civilno ministarstvo;
 6. Razmatranje rezultata ankete o preferencama članova Zajedničke komisije za održavanje kurseva engleskog jezika i rada na računarima;
 7. Tekuća pitanja:
  a) Izvještaj o posjeti Zajedničke komisije jedinicama Terenskogureda DGS-a u Brčkom i Bijeljini;
  b) Izvještaj o sastanku članova Zajedničke komisije s Hubertom Pirkerom, specijalnim koordinatorom Pakta stabilnosti za JI Evropu za borbu protiv organiziranog kriminala i antikorupcionu inicijativu (SPOC), s prijedlogom za izbor jednog člana Komisije u SPOC;
  c) Informacija o održanoj radionici o temi ''Naučene lekcije država članica NATO/PFP'', Ilidža;
  d) Informacija o održanoj radionici o temi ''Budžet odbrane u 2006. godini i Plan finansiranja odbrane za period 2007.-2008.'';
  e) Izveštaj o posjeti parlamentima i radnim tijelima Državne zajednice Srbija i Crna Gora i R Makedonije.