MENI

25. sjednica Zajedničke komisije za odbrambenu i sigurnosnu politiku i nadzor nad radom odbrambenih i sigurnosnih struktura na nivou BiH

19.9.2005 11:00

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 24. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Prezentacija Projekcije budžeta odbrane za 2006. godinu (prezentatori-član Tima 3. Komisije za reformu odbrane: Muhidin Zametica);
 3. Razmatranje Informacije DGS-a BiH (Izvjestilac: predstavnikDGS-a)
 4. Tekuća pitanja:
  a) Izbor jednog člana Komisije u Pakt stabilnosti za JI Evropu za borbu protiv organiziranog kriminala i antikorupcionu inicijativu (SPOC);
  b) Razmatranje pitanja nerealiziranja zaključka Zajedničke komisije u vezi s inicijativom zaučlanjenje BiH u Ženevski centar za međunarodnu sigurnosnu politiku;
  c) Razmatranje rezultata ankete o preferencama članova Zajedničke komisije za održavanje kurseva engleskog jezika i rada na računarima;
  d) Razmatranje aktivnosti Zajedničke komisije do kraja tekuće godine ;
  e) Izvještaj o održanom seminaru o demokratskoj kontroli oružanih snaga u RACVIAC-u, Zagreb;
  f) Izvještaj o održanom seminaru o saradnji zemalja Jugoistočne Evrope u oblasti sigurnosti, Dubrovnik.