MENI

15. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma

11.10.2004. 10:30

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Komisije
  2. Razmatranje Prijedlog zakona o osnivanju Izvozno-kreditne agancije Bosne i Hercegovini sa amandmanima
  3. Utvrđiuvanje prijedloga za davanje autentičnog tumačenja člana 29. stav 2. Zakona o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini d.o.o.Slobodnoj zoni Visoko
  4. Tekuća pitanja.

        Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.